Miercuri, 23. septembrie 2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

ANUNŢ
privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 13 autorizaţii taxi pentru efectuarea transportului de persoane în regim de taxi în municipiul Sfântu Gheorghe


În baza Legii nr. 38 /2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministrului internelor şi reformei administrative nr. 356/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, în conformitate cu H.C.L. nr. 259/2016:
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă demararea procedurii de atribuire a unui număr de 13 autorizaţii taxi pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi. Vor fi atribuite autorizaţiile taxi cu numerele de ordine: 008, 012, 043, 053, 055, 063, 084, 085, 096, 118, 122, 131, 132.

LISTA DE AŞTEPTARE pentru procedura de departajare privind atribuirea autorizaţiilor taxi
 

Nr.
Crt.
Solicitant Nr. autorizaţie de transport Nr. Înregistrare cerere
1. BOROS I. JÁNOS PFA 160/28.11.2014 62460/05.12.2014
2. FÁKÓ Z. ATTILA PFA 163/17.12.2014 65638/23.12.2014
3. SZÉKELY P. ATTILA PFA 162/12.12.2014 65901/23.12.2014
4. IORGAGAS SRL 161/10.12.2014
76/05.01.2015
5. S.C.EUROPA TAXI S.R.L. 164/17.12.2014 14287/12.03.2015
6. SYLVESTER ÁRPÁD P.F.A. 158/13.11.2014 21113/14.04.2015
7. S.C. PILU & LEVIS TRANS SRL 166/17.12.2014
3597/20.01.2016
8. S.C. BAGYTRANS SRL 122/13.11.2008 4372/22.01.2016
9. CAPITALY TAXI SRL 131/13.11.2008 8532/08.02.2016
10. S.C. CITY S.R.L. 070/24.10.2008 13019/25.02.2016
11. DIDI TRANS S.R.L. 130/13.11.2008 14555/03.03.2016
12. S.C. AIC S.R.L. 131/13.11.2008 32131/23.05.2016
13. S.C. BLUE TAXI S.R.L. 152/13.11.2008 51575/31.08.2016
14. VANPIR TRANS S.R.L. 044/16.10.2008 53808/14.09.2016
15. S.C. COMERŢ BOGYÓ S.R.L. 151/13.11.2008 55522/21.09.2016
16. TAXI 4 ALL S.R.L. 171/27.09.2016 57430/30.09.2016
17. ZEPI TAXI S.R.L. 169/21.09.2016  


Solicitanţii vor depune până la data de 23.12.2016, ora 13 la registratura Primăriei următoarele documente:

  • Cerere de înscriere pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi
  • Copia Autorizaţiei de transport valabil
  • Declaraţia pe propria răspundere că deţine, sau va deţine în maxim 6 luni autovehicule, în proprietate sau leasing, cu precizarea  criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare, pentru obţinerea punctajelor
  • Cartea de identitate al autovehiculului , sau
  • Scrisoare de garanţie în cuantum de 5 % din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele. (se va depune şi copia după factura pro forma de la societatea de distribuţie a autovehiculului).


Data anunţării rezultatului atribuirii: 12.01.2017

Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi: 07.02.2017

Informaţii suplimentare precum şi formulare tipizate, se pot obţine pe pagina www.sfantugheorgheinfo.ro, la Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local, str. Kőrösi Csoma Sándor, nr. 5 - tel. 0267 313 323 - şi la registratura primăriei, unde va fi afişat şi tabelul cu criteriile de departajare şi punctajele acordate .

Punctaj

Hotărârea Nr. 259/2016
 
<< înapoi


Afişare pagină: 3003    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină