Duminică, 20. septembrie 2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
 

Aduce la cunoștință că în temeiul H.C.L. nr. 193/2016 privind aprobarea criteriilor de atribuire a locuinţelor de serviciu situate în str. Borvíz, pentru personalul angajat în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi în instituţiile de cultură şi de învăţământ aflate în subordinea autorităţii publice locale, termenul limită pentru depunerea documentației este data de 30 august 2016, în Compartimentul Relaţii cu Publicul a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
Documentaţia poate fi studiată în Compartimentul Relaţii cu Publicul a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe sau pe pagina primăriei: www.sfantugheorghinfo.ro, secțiunea Anunțuri.


 H.C.L. 193/2016

Anexe
<< înapoi


Afişare pagină: 2958    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină