Duminică, 18. februarie 2018

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. CovasnaSolicită oferte de preţ pentru achiziţia de Elaborare documentaţie (DALI) pentru investiţiile:
1. Reabilitarea clădirii principale corp A-B, clădire bibliotecă la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
2. Reabilitarea clădirii principale, clădire internat şi clădire veche (fosta tipografie „Jókai”) la Liceul Teoretic „Székely Mikó” din Municipiul Sfântu Gheorghe,


Documentaţiile  pot fi obţinute sau studiate la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21). Ofertele vor fi depuse până la data de 26.10.2015, ora 11.00, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.


Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro
 
<< înapoi


Afişare pagină: 1317    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Finantare programe sportive


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină