Sâmbătă, 19. septembrie 2020

Anunț


pentru recrutarea si selecția membrilor executivi / neexecutivi ai Consiliului de Administrație al unei societăți pe acțiuni având domeniul principal de activitate corspunzătoare codului CAEN-931 Activități ale bazelor sportive, iar activitatea principală corespunzătoare codului CAEN-9329 Alte activități recreative și distractive.


Primăria Mun. Sf.Gheorghe, cu sediul în Mun. Sf.Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, 520008 Sfântu Gheorghe, în calitate de autoritate tutelară, prin Comisia de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru posturile de membru în Consiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, anunţă demararea procedurii de recrutare, evaluare și selecţie prealabilă a candidaţilor pentru următoarele poziții:
membri ai consiliului de administrație - 5 poziții
 

Durata mandatului : 4 ani
 

Condiții generale, criterii de selecţie, documente necesare şi alte detalii

Declaraţii
<< înapoi


Afişare pagină: 3483    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină