Sâmbătă, 19. septembrie 2020

ANUNȚ


Comisia Locală pentru Aplicarea Legii Fondului Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat că la data de 28 mai, joi, începând cu ora 9 vor avea loc măsurători topografice pe teritoriul numit „Repülőtér-dűlő” Tarla 39, parcelele 480, respectiv 481 în vederea identificării hotarelor dintre parcelele de teren. Rugăm proprietarii terenurilor menționate mai sus să se prezinte la fața locului împreună cu documentele justificative care atestă dreptul de proprietate (extras de carte funciară, titlu de proprietate sau contract de vânzare cumpărare).
 
<< înapoi


Afişare pagină: 3351    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină