Duminică, 20. septembrie 2020

Anunţ public privind dezbaterea publică
„Desfiinţare fermă de vaci – Câmpul Frumos”


Municipiul Sfântu Gheorghe anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului şi pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul „Desfiinţare fermă de vaci – Câmpul Frumos”, propus a fi amplasat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna (Sfântu Gheorghe, Bd. Gen. Grigore Bălan, nr. 10) şi la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Urbanism (str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, cam. 11), de luni până joi, între orele: 11:00-14:00.

Documentele menţionate sunt disponibile pe internet: apmcv.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, camera 29, în data de 4 aprilie 2013, începând cu ora 15:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sfântu Gheorghe, Bd. Gen. Grigore Bălan, nr.10, până la data de 04 aprilie 2013.

Notă: Dezbaterea publică din data de 3 aprilie 2013 privind raportul de mediu pentru proiectul „Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Sfântu Gheorghe”, din motive obiective se amână la o dată ulterioară.
<< înapoi


Afişare pagină: 4031    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină