Vineri, 18. septembrie 2020

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

Municipiul Sfântu Gheorghe anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei cu încadrare cu realizarea studiului de impact asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Desfiinţare fermă de vaci”, propus a fi amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, titular municipiul Sfântu Gheorghe.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna din Sfântu Gheorghe, Bd. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în zilele de luni până vineri, între orele: 9–14, precum şi pe pagina de web: http://apmcv.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii, observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 16.01.2013.
<< înapoi


Afişare pagină: 4081    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină