Duminică, 20. septembrie 2020

CONVOCATOR


În baza Dispoziţiei nr. 1454/2012 al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, locuitorii din satele aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe sunt aşteptaţi pentru alegerea delegaţilor săteşti, care vor reprezenta locuitorii la discutarea problemelor privind satele Chilieni şi Coşeni în cadrul şedinţelor Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Alegerile pentru desemnarea delegatului sătesc vor avea loc după următorul program:

- satul Coşeni: 21 decembrie 2012, ora 18 la Casa de cultură;

- satul Chilieni: 23 decembrie 2012, ora 14 la Casa de cultură.

Pentru funcţia de delegat sătesc pot candida numai persoane care au vârsta de cel puţin 23 ani împliniţi până în ziua alegerilor şi au domiciliul pe teritoriul satului în care urmează să fie alese.

Candidaturile pentru funcţia de delegat sătesc se vor depune la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul Administraţie Locală, camera 27, până la data de 17 decembrie 2012, ora 15 şi vor conţine:

- cerere scrisă cu mâna;
- copia actului de identitate;
- cazier judiciar;
- curriculum vitae;
- programul candidatului în care sunt enumerate principalele obiective ale acestuia legate de activitatea sa în folosul colectivităţii locale pe care doreşte să-l reprezinte în relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale, pe perioada 2012-2016.

Anexă
<< înapoi


Afişare pagină: 4685    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină