Vineri, 18. septembrie 2020

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


Municipiul Sfântu Gheorghe anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizare strada Zöld Péter, inclusiv reţele tehnico-edilitare”, propus a fi amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Zöld Péter.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna din Sfântu Gheorghe, Bd. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în zilele de luni până vineri, între orele: 9,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcv.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la 1 iulie 2011.
 
<< înapoi


Afişare pagină: 4551    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină